Založništvo

Letnik XXV (2014), številka 3-4: TIMSS/PIRLS 2011.


Urednik(i): Doupona, Marjeta, Japelj Pavešić, Barbara


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2014


Obseg: 162 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Japelj Pavešič, Barbara, Doupona, Marjeta (ur.) (2014). Šolsko polje XXV (2014), 3-4: TIMSS/PIRLS 2011, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2014/1581_6044_3-4-2014.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost