Založništvo

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza.


Avtor(ji): Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 284 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-285-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-286-1


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Žagar, I. Ž., Žmavc, J., Domajnko, B. (2018). Učitelj kot retorik: Retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-285-4
MLA:
Žagar, Igor Ž., Žmavc, Janja, Domajnko, Barbara. Učitelj kot retorik: Retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2018.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-285-4>


Knjiga je razdeljena v dva dela. Prvi je posvečen retorični (de)konstrukciji pedagoškega diskurza, le da smo izrazito okrepili njegovo retorično konceptualizacijo. Opozoriti namreč želimo, da je šolstvo, kot ga poznamo danes, prav proizvod (antične) retorične tradicije – dejstvo, ki je že tako rekoč pozabljeno -, argumentiranost pa (pred)pogoj prepričljivega pedagoškega diskurza. Prav zato v drugem delu opozarjamo na tri argumentativne smeri, ki bi utegnile imeti pomemben vpliv na pedagoški diskurz in pedagoško delo sploh (teorija argumentacije v jeziku, teorija vizualne argumentacije, teorija o napakah in zmotah v sklepanju in argumentaciji).

Dostopnost