Založništvo

Vedenjske težave in učna uspešnost.


Avtor(ji): Maša Vidmar


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2017


Obseg: 194 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-255-7


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-256-4


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vidmar, M. (2017). Vedenjske težave. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-255-7
MLA:
Vidmar, Maša. Vedenjske težave. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-255-7>


Pričujoče delo obravnava dve temi, ki sta v slovenskem prostoru in tudi širše zelo aktualni, tj. vedenjske težave in učna uspešnost. Predstavlja rezultate vzdolžne raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen je odnos med vedenjskimi težavami in učno uspešnostjo v prvih razredih osnovne šole, obravnavali pa smo tudi nekatere izbrane napovednike. Obravnavali smo dve komponenti vedenjskih težav, in sicer vedenje pozunanjenja, ki ga opredeljuje vzorec jeze, agresivnosti, egoizma in nasprotovanja, ter vedenje ponotranjenja, ki ga opredeljuje vzorec relativne potrtosti, anksioznosti, osamljenosti in odvisnosti.

Dostopnost