Založništvo

Letnik XX (2009), številka 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2009


Obseg: 174 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Žagar, Igor Ž. (ur.) (2009). Šolsko polje XX (2009), 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2009/1581_6044_5-6-2009.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost