Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja VIII: Primož Trubar, Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor (1557); En regišter, ena kratka postila (1558).


Urednik(i): Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2012


Obseg: 478 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-142-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-143-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vinkler, J. (ur.) (2012). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VIII): Primož Trubar, Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor (1557); En regišter, ena kratka postila (1558). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-142-0

MLA:
Vinkler, Jonatan, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VIII): Primož Trubar, Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor (1557); En regišter, ena kratka postila (1558). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-142-0>


Z Zbranimi deli Primoža Trubarja VIII dobiva bralec predse znanstvenokritično izdajo dveh pomembnih Trubarjevih proznih del. To sta Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor (1557) in En regišter, ena kratka postila (1558). Prvoomenjeno besedilo je bilo prvotno izdano kot uvod v branje Trubarjevega Tiga prviga deila tiga Noviga testamenta (1557) in je bilo s koledarjem, z evangeliji po Mateju, Marku, Luku in Janezu ter z Apostolskimi deli natisnjeno in primarno vezano v isti knjižni blok, Theodor Elze pa je menil, da je bila Ena dolga predguvor ob prvi izdaji v recepcijskem obtoku tudi kot samostojna knjiga.

Ena dolga predguvor je bila doslej sodobnemu bralcu dostopna v obliki reprinta knjižnega bloka (ur. Kazimir Rapoša, Cankarjeva založba, Ljubljana 1986), En regišter, ena kratka postila pa v Zbranih delih Primoža Trubarja VIII izhaja prvič po izvirni objavi 16. stoletja. Edino obsežnejše mesto iz Enega regištra, ki pa se je zlasti v rabi za šolske potrebe (berila) uveljavilo praktično kot »obče mesto«, je zadnja tretjina berila/pridige Na to VIII. nedelo po S. Troyci. Le-ta je v splošni zavesti znana pod naslovom Proti zidavi cerkva, temeljno popularizacijsko edicijo pa je prinesla izdaja Slovenskih protestantskih piscev Mirka Rupla (1966).

Transkripcija izvirnikov obeh del se tudi v osmi knjigi Zbranih del Primoža Trubarja ravna po prepisovalnih načelih, ki vodijo osnovni namen edicije: reformatorjev slovstveni opus predstaviti v izvirniku kar najzvestejši podobi, hkrati pa ga narediti v čim večji meri dostopnega sodobnemu bralcu, kakor jih je za celotno zbirko predvidel prvi glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja, ddr. Igor Grdina, in kot so upoštevana v vseh doslej izdanih knjigah Zbranih del Primoža Trubarja ter deloma modificirana glede na posebnosti v izdanih besedilih.

Dostopnost