Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja XIII: Primož Trubar, Ta drugi deil tiga Noviga testamenta 1560; Svetiga Paula ta dva listy h tim Corintariem inu ta h tim Galatariem 1561; Svetiga Paula lystuvi 1567.


Urednik(i): Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 440 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-294-6


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-295-3


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vinkler, J. (ur.) (2018). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XIII): Primož Trubar, Ta drugi deil tiga Noviga testamenta 1560; Svetiga Paula ta dva listy h tim Corintariem inu ta h tim Galatariem 1561; Svetiga Paula lystuvi 1567. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-294-6

MLA:
Vinkler, Jonatan, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XIII): Primož Trubar, Ta drugi deil tiga Noviga testamenta 1560; Svetiga Paula ta dva listy h tim Corintariem inu ta h tim Galatariem 1561; Svetiga Paula lystuvi 1567. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2018.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-294-6>


Z Zbranimi deli Primoža Trubarja XIII dobiva bralec predse znanstvenokritično izdajo treh ključnih Trubarjevih prevodnih bibličnih del, in sicer v njihovi tekstni podobi “prve roke” (Trubarjevo “zadnjo roko” predstavlja objava v Tem celem Novem testamentu, 1582; objavljeno v: Zbrana dela Primoža Trubarja VI in VII). To so:

1) Ta drugi deil tiga Noviga testamenta 1560;

2) Svetiga Paula ta dva listy h tim Corintariem inu ta h tim Galatariem 1561;

3) Svetiga Paula lystuvi 1567.

Transkripcija izvirnikov se podobno kot v ostalih knjigah Zbranih del Primoža Trubarja ravna po prepisovalnih načelih, ki vodijo osnovni namen edicije: reformatorjev slovstveni opus predstaviti v izvirniku kar najzvestejši podobi, hkrati pa ga narediti v čim večji meri dostopnega sodobnemu bralcu.

Dostopnost