Založništvo

Zbrana dela Primoža Trubarja XIV: Primož Trubar, Noviga testamenta pusledni deil 1577.


Avtor: Filo, Geza, Trubar, Primož, Vinkler, Jonatan


Urednik(i): Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 626 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-299-1


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-300-4


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vinkler, J. (ur.) (2018). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XIV): Primož Trubar, Noviga testamenta pusledni deil 1577. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-299-1

MLA:
Vinkler, Jonatan, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. XIV): Primož Trubar, Noviga testamenta pusledni deil 1577. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2018.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-299-1>


S pričujočo, štirinajsto, knjigo se zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja zaključuje; v elektronski podobi ostajajo za širšo publiko zaenkrat nedostopna Zbrana dela Primoža Trubarja I-V. Bralec v knjigah prvih zbranih del prvega škofa slovenske luteranske – evangeličanske gmajne, »cerkve slovenskega jezika«, toda tudi prvega slovenskega pisatelja in tako začetnika slovenske književnosti najde vse znane Trubarjeve slovenske in nemške spise; Trubarjeva dela, ki so bila prevedena v hrvaščino in tiskana v cirlici oz. glagoljici in so vezana na delovanje tiskarne v Urachu, pa od vsega začetka niso bila planirana kot integralni del Zbranih del Primoža Trubarja.
S štirinajsto knjigo Zbranih del Primoža Trubarja dobiva bralec predse znanstvenokritično izdajo Trubarjevih komentiranih novozaveznih bibličnih prevodov Noviga testamenta pusledni deil iz leta 1577. Gre za prvo integralno ponovno objavo po prvotni izdaji v 16. stoletju; knjiga namreč doslej ni doživela ne ponovnega natisa (reprint in/ali faksimile) ne znanstvene oz. kakšne drugačne celovite tiskane in/ali elektronske izdaje, izvirniki tiskanega besedila pa so med redkeje ohranjenimi Trubarjevimi tiski.
Nemški predgovor v Noviga testamenta pusledni deil je bil objavljen v:
Edvard Vrečko, Primož Trubar (2011). Zbrana dela Primoža Trubarja 11, 223–245. https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-098-0.
Popularizacijski izbor je najti v:
Slovenski protestantski pisci, ur. Mirko Rupel, Ljubljana 1966, 250–265.
Celovitejši komentirani izbor je izdan v:
Primož Trubar, Trubarjevo razodetje: izbrana poglavja iz Poslednjega dela Nove zaveze, izbral in komentiral Mihael Glavan, Ljubljana 2008.

Dostopnost