Vabilo na predavanje dr. Kamila Wieleckega

Pedagoški inštitut in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani vabita na predavanje poljskega antropologa dr. Kamila Wieleckega (College of Liberal Arts and Sciences, Univerza v Varšavi) z naslovom: Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine (V šoku zaradi kulturne raznolikosti: Soočanje poljskih šol s pritokom učencev beguncev iz Ukrajine).

Predavanje v angleščini bo potekalo v torek, 12. 12. 2023 ob 9. 40, v predavalnici 415, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 2, Ljubljana.

Lepo vabljeni!

 

Pred nami je javna objava prvih rezultatov mednarodne raziskave OECD PISA 2022. Raziskava PISA 2022 preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenosti slovenskih 15-letnikov. V izvedbi leta 2022 je bilo glavno področje preverjanja matematična pismenost. Koordinator in izvajalec raziskave PISA v Sloveniji je Pedagoški inštitut.

Prvi rezultati bodo predstavljeni predstavnikom medijev na novinarski konferenci Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter Pedagoškega inštituta (PI) v torek, 5. decembra 2023 ob 11. uri.

Novinarski konferenci bo sledila prva razprava o rezultatih raziskave z državno sekretarko ga. Jasno Rojc in ministrskimi strokovnimi partnerji. Potekala bo v torek, 5. decembra 2023, od 12.30 do predvidoma 14.30 ure, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, na Maistrovi 10, v Ljubljani.

Rezultate bo predstavila dr. Klaudija Šterman Ivančič, nacionalna koordinatorka raziskave PISA v Sloveniji s Pedagoškega inštituta. V panelni razpravi o prvih rezultatih bodo sodelovali:

 • Jasna Rojc, državna sekretarka, MVI
 • red. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete UL in vodja delovne skupine za pripravo NPVI
 • red. prof. dr. Mara Cotič, dekanja Univerze na Primorskem
 • dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ
 • doc. dr. Andreja Drobnič Vidic, Fakulteta za matematiko in fiziko UL
 • doc. dr. Sabina Fras Popović, Filozofska fakulteta UL

 

Razprava je namenjena zainteresirani strokovni in splošni javnosti. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite, veseli bomo tudi vašega sodelovanja z vprašanji in prvimi komentarji!

Če se dogodka ne morete udeležiti v živo, vas vabimo, da razpravo spremljate na povezavi: https://zoom.us/j/97030632652

Postavljanje vprašanj in komentarji pa bodo omogočeni samo udeležencem, ki se bodo dogodka udeležili v živo.

Vljudno vabljeni!

ICCS je Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja, ki jo na mednarodni ravni koordinira IEA (Mednarodna organizacija za evalviranje učinkov izobraževanja), v Sloveniji pa Pedagoški inštitut, ki z raziskavo izvede neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema. Namen raziskave je raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah (oziroma izobraževalnih sistemih) pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. S tem ciljem meri naslednje:

 • vednost in konceptualno razumevanje na področju državljanske vzgoje in izobraževanja;
 • stališča na področju državljanstva in pripravljenosti do (so)delovanja v družbenih oz. državljanskih aktivnostih.

 

Slovenija sodeluje v raziskavi četrtič (1999 – takrat pod imenom CivEd; 2009, 2016, 2022), zato je mogoče prikazati tudi trende (od l. 2009 naprej) med posameznimi cikli raziskave.

V raziskavi sodelujejo učenci in učenke 8. razredov, njihovi učitelji ter ravnatelji šol.

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco ob javni objavi prvih rezultatov Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS 2022).

Novinarska konferenca bo potekala 28. novembra 2023 ob 10. uri v tiskovnem središču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom.

Na novinarski konferenci bo dr. Eva M. Klemenčič, nacionalna koordinatorica raziskave ICCS s Pedagoškega inštituta na kratko predstavila prve rezultate. Sledil bo prvi komentar rezultatov, ki ga bo podal minister, dr. Darjo Felda.

Novinarski konferenci sledi podrobnejša predstavitev s prvo razpravo o prvih rezultatih z državno sekretarko Janjo Zupančič in ministrskimi strokovnimi partnerji. Le-ta bo potekala od 11.30 do predvidoma 13.30 ure, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, na Maistrovi 10, v Ljubljani. Razprava je namenjena novinarjem, pa tudi zainteresirani strokovni in splošni javnosti.

Kot uvod v razpravo bo dr. Eva M. Klemenčič, nacionalna koordinatorka raziskave ICCS v Sloveniji s Pedagoškega inštituta najprej podrobneje predstavila rezultate raziskave. V panelni razpravi o prvih rezultatih pa bodo poleg državne sekretarke Janje Zupančič sodelovali še:

 • Matjaž Gruden, direktor Direktorata za demokratično participacijo pri Svetu Evrope
 • mag. Klavdija Šipuš, svetovalka za področje državljanske vzgoje pri ZRSŠ
 • dr. Mitja Sardoč, višji znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu.

 

Razpravo boste lahko spremljali tudi na povezavi https://zoom.us/j/96659540267. Postavljanje vprašanj in komentarji pa bodo omogočeni samo udeležencem, ki se bodo dogodka udeležili v živo.

 

V digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta je izšel Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi. Ta poskusna izdaja je nastala kot plod sodelovanja med Pedagoškim inštitutom in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v okviru projekta “Dostopni slovarji, dostopni posnetki, dostopna slovenščina” in vsebuje poskusni izbor avtorskih gesel, ki predstavljajo podlago in konceptualni okvir za nadgradnjo in nadaljevanje leksikona.

Uredniški odbor: Sabina Autor, Igor Bijuklič, Damijan Štefanc, Janja Žmavc.

Avtorji_ce gesel: Zdenko Kodelja, Katja Košir, Damijan Štefanc, Pavel Zgaga

“Pričujoče besedilo torej predstavlja poskus historično-problemske ter avtorske obravnave štirih izbranih temeljnih pojmov področja vzgoje in izobraževanja. Pojme paideia, Bildung, učenje in kompetence smo skušali predstaviti kot kritični očrt zgodovine idej ali, povedano drugače, pokazati kako se je spreminjala njihova raba pri prenosu med različnimi miselnimi ali kulturnimi tradicijami. Prav tako smo skušali orisati njihovo rabo v različnih znanstvenih disciplinah, ki so za nastanek in rabo pojma posebej relevantne, oz. prikazati različne opredelitve pri avtorjih, ki so pojem bistveno zaznamovali.”

Povezava do publikacije v digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta: https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-353-0_10112023/

V Sobotni prilogi si lahko preberete zanimiv intervju, ki je nastal v okvru Tedna retorike na PI in v katerem so sodelovale_i:
 • prof. dr. Arlene Holmes-Henderson (Univerza v Durhamu, Velika Britanija),
 • prof. dr. Anne-Grete Kaldahl (Metropolitanska univerza v Oslu, Norveška),
 • prof. dr. Lisa Storm Villadsen (Univerza v Kopenhagnu, Danska),
 • prof. dr. Janja Žmavc (Pedagoški inštitut, Slovenija) in
 • prof. dr. Igor Ž. Žagar (Pedagoški inštitut, Slovenija).
 
Intervju govori o retoričnem državljanstvu kot aktivnem državljanstvu.
Vabljeni k branju!

Za nami je 1. nacionalni dogodek projekta »𝗦𝗣𝗢𝗭𝗡𝗔𝗝𝗣𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶 𝘂𝘃𝗮𝗷𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗻𝗮č𝗲𝗹 𝗼𝗱𝗽𝗿𝘁𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶«, pri katerem kot del konzorcija sodeluje tudi (naziv vaše organizacije). 

Na dogodku smo: 

📍 začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti in 

📍 spoznali uspešne prakse uvajanja načel odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. 

Pa še nekaj misli z dogodka: 

🗨️ »Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podpiramo odprto znanost in se zavedamo, kako pomembna je. Vemo pa tudi, koliko lahko digitalizacija prispeva k odprti znanosti – tako pri zbiranju, pri obdelavi kot pri deljenju podatkov.« Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo 

🗨️ »Pri uvajanju načel odprte znanosti moramo biti izredno pazljivi. Osnovni koncept, ki mu sledimo tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju, je, da smo odprti, kolikor je možno, po drugi strani pa tudi previdni.« Dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

🗨️ »Odprta znanost je sodelovalna znanost. Ne smemo si dovoliti tekmovanja na področju znanstvene infrastrukture. Projekt SPOZNAJ vidim tudi kot platformo za dialog – tukaj namreč prihajajo v stik raziskovalci, raziskovalna skupnost, financerji in širša skupnost.« Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani 

#SPOZNAJ #NOO #NextGenerationEU #EUsredstva #MVZI 

Vabimo vas, da si v petek, 29. septembra 2023 od 10:00 do 18:00 v Mestni hiši na Mestnem trgu 1 v Ljubljani v okviru Evropske noči raziskovalcev Humanistika, to si ti! Človek, žival. ogledate umetniško instalacijo

ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Gnezdo

 

Instalacija Barbare Kapelj Gnezdo je nadaljevanje premisleka o vprašanju glavnih premestitev in sprememb v človekovem razmerju do živali in strojev, ki si ga ob raziskovalnih projektih zastavljamo na Pedagoškem inštitutu in smo ga tematizirali tudi v okviru Evropske noči raziskovalcev 2023. Prvi del znanstveno-umetniškega eksperimenta ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Vprašanje prihodnosti šole smo pripravili skupaj z AGRFT UL aprila 2023. Zanimalo nas je, kako je omenjeno temo mogoče obravnavati v prepletu dveh ravni, in sicer, z govorjeno besedo, ki je ena od najbolj običajnih manifestacij znanstvene vednosti, ter z izpostavitvijo fizične prezence govora kot diha, glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za uprizoritveno umetniško prakso.

Gnezdo kot drugi del eksperimenta nadaljuje in prepleta artikulacijo vprašanja človekove razpetosti med živali in stroje v okvirih vizualne umetnosti, opirajoč se na ideje posthumanizma, ki se spopada z vprašanjem, kaj pomeni biti človek v današnji situaciji globalizacije, tehnoznanosti, poznega kapitalizma in podnebnih sprememb ter pri tem ne pozablja na vlogo in pomen jezika v njihovih reprezentacijah. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda neomejenih zmožnosti. S sumničavostjo in sramom do vsega, kar je »zgolj« človeško, ideje transhumanizma razumejo človeka kot bitje, ki ga je možno izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, začrtanih z  njegovim živalskim poreklom. V jezikovni rabi zato nihamo med dvema skrajnostima: od vznesenega navdušenja do hromečega strahu za življenje v svetu, kot smo ga do sedaj poznali in ubesedovali. Ali kot pravi avtorica instalacije Barbara Kapelj: »Ustvarili smo narcistično družbo, ki v lastnem gnezdu goji in vali umetno inteligenco, zdaj pa se zgroženi ogledujemo v lastnem odsevu, nad podobo, ki postaja izmuzljiva: obupani zremo v odsev lastne nečimrnosti«. Umetnica je uporabila in prepletla strukturno zelo različne elemente za uprizoritev aktualnega trenutka. Spleteno gnezdo, ki ga običajno sestavljajo organski materiali, vejice in listi, pa tudi razni človeški odpadki, kot so vrvice, plastika, blago in papir, postane ekosistem v malem. Lahko je dom živalim kot tudi številnim parazitom, ki se zajedajo vanj. Hkrati pa neizogibno razpira dimenzijo tekmovalnosti (za gnezdo) in prevlado močnejšega, značilno za živalski in človeški svet. Projektor je aparat, stroj, ki podaja odsev razmišljujoče družbe in se zrcali na Narcisovem vodnjaku, delu kiparja Francesca Robbe. Narcis na tem mestu vstopa kot metafora nečimrnosti, ki preči razmerje človeka do sveta, hkrati pa s pripovedovanjem več kot dva tisoč let stare zgodbe predstavlja točko vednosti in se tako vrača v območje človekovega human(ističn)ega formiranja.

Oba dogodka v sklopu ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, Vprašanje prihodnosti šole in Gnezdo, odpirata prostor za razumevanje ter izkušnjo vednosti in umetnosti kot enako pomembnih dimenzij pri formaciji človeka. S tem sledita smotrom neohumanističnega izobraževanja in problematizirata danes izrazito prevladujočo utilitaristično usmeritev v vzgoji in izobraževanju.

 

Avtorica umetniške instalacije Gnezdo: Barbara Kapelj

Idejna zasnova projekta ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Sabina Autor, Igor Bijuklič, Valerija Vendramin, Janja Žmavc (po abecednem vrstnem redu)

Humanistika, to si ti! Človek, žival. 2022/23

Filozofska fakulteta UL Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Biotehniška fakulteta UL Fakulteta za farmacijo Ekonomska fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Naravoslovnotehniška fakulteta Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani Inštitut za novejšo zgodovino Pedagoški inštitut/Educational Research Institute Gimnazija Bežigrad Minami Kat – center mačje kulture

 

V Sloveniji se je med 26. in 29. septembrom na delovnem srečanju mednarodnih koordinatoric in koordinatorjev raziskave TALIS, Mednarodne raziskave o učenju in poučevanju, zbralo okoli 120 strokovnjakinj in strokovnjakov s področja izobraževanja, iz vel kot 50 držav. Na srečanju so razpravljali o obsegu in vrsti podatkov, ki jih bodo v vseh državah, sodelujočih v raziskavi TALIS, spomladi 2024 zbrali z vprašalniki, ki so namenjani zbiranju mednarodno primerljivih podatkov od učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev šol v sodelujočih državah. Raziskava TALIS namreč velja za »glas učiteljic in učiteljev«, v Sloveniji pa je to tudi raziskava, ki zagotavlja pomemben in neposreden vir podatkov za trenutno prenovo izobraževanja. TALIS usmerja OECD s pomočjo odbora predstavnic in predstavnikov sodelujočih držav, v katerem enakopravno sodeluje tudi slovensko Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, v Sloveniji pa raziskavo vodi in izvaja jo Pedagoški inštitut.

Udeleženke in udeležence srečanja je pozdravil minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, in s tem izkazal pomembnost raziskave za Slovenijo. Podatki in rezultati analiz prejšnje raziskave TALIS 2018 so že pomemben vir za trenutno celovito prenovo šolskega sistema in premisleke o smeri nadaljnjega razvoja učiteljskega poklica, izsledki novega zajema podatkov raziskave TALIS, ki bo potekal leta 2024, pa bodo poleg opazovanja trendov  dopolnili razumevanje tudi najnovejših izzivov izobraževanja, kot sta trajnostni razvoj in uporaba digitalnih tehnologij.

Raziskava TALIS z zbiranjem mnenj in stališč učiteljic in učiteljev prinaša njihov glas v slovenski izobraževalni in raziskovalni prostor, rezultati pa so neposredno vključeni v premisleke ob oblikovanju izobraževalnih politik. Primerjalni rezultati raziskave TALIS so ena od podlag pri usmerjanju političnih odločitev in razumevanju sodobnih izzivov na področju učiteljskega poklica v mednarodnem kontekstu, saj vpogledi v ureditve in rezultate drugih držav prinašajo nove razmisleke za razvoj nacionalnega izobraževanja. Primerjave zbranih podatkov med sodelujočimi državami tudi v Sloveniji pomenijo izhodišča za ukrepanje v podporo učiteljicam in učiteljem, za izboljšanje delovnih pogojev, dvig zadovoljstva z delom ter večji ugled in privlačnost učiteljskega poklica. V pripravi strateškega dokumenta za področje vzgoje in izobraževanja za obdobje naslednjih 10 let, ki bo zajel tudi sistem profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev, raziskava TALIS s primerljivimi mednarodnimi podatki podpira razmisleke o področjih začetnega izobraževanja učiteljev, uvajanja v poklic in delo, mentorstva učiteljicam in učiteljem začetnikom, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, pogojev dela in kariernega razvoja ter zagotavljanja ustrezno usposobljenega kadra.

Novi rezultati raziskave TALIS 2024 bodo zagotovo ena od pomembnih podlag za razumevanje in preverjanje učinkovitosti ukrepov in usmeritev, ki jih Slovenija izvaja na področju izzivov, s katerimi se trenutno soočamo na področju učiteljskega poklica ter izobraževanja na sploh.

Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9:00 do 15:00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, po priloženem programu. Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.

Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer:

 

Oglejte si program dogodka: TUKAJ.

Veselimo se srečanja z vami.

Konzorcij projekta SPOZNAJ

 

 

V četrtek, 21. septembra 2023, je na Novem trgu v Ljubljani potekal Shod za znanost.

Shod se je odvil v podporo našim kolegicam in kolegom, strokovnim sodelavkam in sodelavcem (laborantke, tehniki, knjižničarke, računalničarji, lektorice, vzdrževalci, kartografinje, arhivarji, računovodje ter drugi in druge), ki si kot neločljivi del raziskovalnih skupin zaslužijo pošteno plačilo za svoje delo, predvsem pa si zaslužijo našo kolegialno podporo.

Organizacijski odbor Shoda za znanost je že v mesecu maju 2023 pozval k prizadevanjem za takšno prenovo plačnega sistema, ki ne bo zapostavljala nobene poklicne skupine. Še posebej to velja za strokovne sodelavke in sodelavce, ki predstavljajo pomembno skupino zaposlenih na področju znanosti in visokošolskega izobraževanja. Kolegi in kolegice, ki zasedajo strokovno tehnična delovna mesta in jih dosedanji ukrepi ter spremembe niso zajeli, ostajajo spregledani in so tako postavljeni v neenak položaj napram ostalim skupinam. Področje znanosti namreč ni zadeva le raziskovalcev in raziskovalk, temveč prav tako strokovnih sodelavcev in sodelavk, kajti skupno sodelovanje in pravično vrednotenje dela pomembno omogočata kvaliteto raziskovanja v znanosti.

Dostopnost