Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA VII/2

Računovodja VII/2

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017093)


 • tarifni razred: VII/2
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje in izvajanje dela v računovodstvu;
 • vodenje poslovnih knjig, usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • računovodenje Erasmus in drugih mednarodnih projektov;
 • izdelava projektnih navodil, poročil in priporočil;
 • priprava, oblikovanje in oddaja projektnih poročil;
 • vodenje projektne dokumentacije;
 • sodelovanje s projektnimi skupinami, če so oblikovane;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za izvedbo projektov;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bianco;
 • načrtovanje, spremljanje virov financiranja, likvidnosti in stroškov;
 • izdelovanje kalkulacij, poročil, periodičnih in zaključnih računov in finančnih  načrtov;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • poznavanje dela na projektih in vodenja projektov;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;
 • in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 20. 05. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Računovodja VII/1

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017090)


 • tarifni razred: VII/1
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • vodenje glavne knjige in pomožnih knjig po Zakonu o računovodstvu za proračun;
 • zbiranje in urejanje podatkov za knjiženje ter izvajanje računovodske kontrole;
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter    premoženjsko bilanco;
 • izdelava računovodskih analiz, finančnih načrtov in poročil;
 • vodenje evidence osnovnih sredstev;
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • spremljanje predpisov s področja ekonomije, financ, računovodstva in davčne zakonodaje;
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 20. 05. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Tudi letos namreč Pedagoški inštitut/Educational Research Institute, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije – Slodre, CMEPIUS ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko (Filozofska fakulteta UL) v Ljubljani organizirajo 7. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«.
Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 21. 9., in četrtek, 22. 9. 2022, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana).
Na konferenco lahko prijavite: strokovni prispevek, znanstveni prispevek, panelno razpravo, če ste študent_ka na doktorskem študiju, pa lahko prijavite predstavitev svoje doktorske naloge v delu v obliki posterjev.
Podaljšan rok za oddajo povzetkov je 23. maj.
Vljudno vabljeni k prijavi!

VABILO

na zaključno konferenco projekta SKUM 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo 

Petek, 20. maja 2022, ob 9.30  


Prizorišča:

 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), Cankarjeva 5, 6000 Koper   
 • Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg 1, 6000 Koper 
 • Center mladih Koper (CMK), Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper 
 • Frančiškanski samostan sv. Ane, Destradijev trg 10a, 6000 Koper 
 • BankArt, Kidričeva ulica 14, 6000 Koper

 

Na konferenci bodo sodelujoči v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – SKUM, predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok in mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo.

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, v katerih se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazujeta potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta SKUM, ki poteka od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022, razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepili sporazumevalno zmožnost otroka/učenca/mladostnika.

Na konferenci (v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega) bodo predstavljeni rezultati projekta, sintezna spoznanja in teoretična izhodišča pri razvoju in uvajanju novih pristopov kulturno-umetnostne vzgoje v pedagoške procese v vrtcih in šolah po modelih vzgoje v umetnosti in preko umetnosti. Na razstavnih prizoriščih (BankArt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, in Frančiškanski samostan sv. Ane) in na video sekciji (Center mladih Koper) pa bodo na ogled ustvarjalni dosežki otrok in mladostnikov, ki so nastali v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami.

 

 

 

 

(Prijavljeni na konferenco prejmejo potrdilo o udeležbi na konferenci oziroma izobraževanju.)

Rezultati projekta bodo na podlagi primerov dobrih praks vrtcev, osnovnih in srednjih šol podlaga za izpeljavo načel in praks razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v slovenskem izobraževalnem prostoru, zato ste vabljeni na vsa prizorišča in dogodke.

 

Programski in organizacijski odbor konference

 

 

 

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pri založbi Routledge (v zbirki Critical Terrorism Studies) je izšel zbornik Making Sense of Radicalization and Violent Extremism: Interviews and Conversations, ki ga je uredil dr. Mitja Sardoč. Publikacija prinaša 18 intervjujev z najpomembnejšimi sodobnimi avtorji s širšega vsebinskega področja preučevanja političnega nasilja. Med intervjuvanci so C. A. J. Coady, Quassim Cassam, Virginia Held, Vittorio Bufacchi, Cécile Fabre, Uwe Steinhoff, Arun Kundnani itn.

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani: https://www.routledge.com/Making-Sense-of-Radicalization-and-Violent-Extremism-Interviews-and-Conversations/Sardoc/p/book/9781032102207

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, Pedagoškim inštitutom Ljubljana in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru vabi k sodelovanju v projektu “Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: Kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli?”.

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra J017915)


 • Tarifni razred: VII/2
 • Poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje, vodenje in nadziranje procesa dela v FRS, sodelovanje z upravnimi organi, inšpekcijami in revizorji ter drugimi institucijami z delovnega področja;
 • spremljanje predpisov s področja ekonomije, financ, računovodstva in davčne zakonodaje;
 • svetovanje organom PI s svojega področja; priprava letnega poročila in izdelava ostalih poslovnih poročil;
 • izdelava vseh vrst bilanc in sestavljanje bilančnih obrazcev;
 • izdelava finančnih načrtov;
 • kontrola, kontiranje in knjiženje knjigovodske dokumentacije oziroma listin;
 • priprava mesečnih in drugih poročil;
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov;
 • izdelava davčne bilance;
 • vodenje plačilnega prometa, spremljanje in nadzorovanje nad finančnimi tokovi;
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • naloge povezane z inventuro in priprava sklepov v zvezi s tem;
 • sodelovanje pri vodenju projektov;
 • sodelovanje s projektno pisarno;
 • koordinacija računovodenja mednarodnih projektov;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika na višji ravni in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 28.04.2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

 

V okviru projekta STAIRS bo 4. 5. 2022 ob 13h potekal spletni webinar, kjer bodo predstavljeni glavni rezultati projekta. Izvedena bo tudi spletna razprava v kateri bodo sodelovali predstavniki Erasmus+ KA3 projektov na temo socialne vključenosti v EU. Vabljeni k prijavi in udeležbi na dogodku: https://tka.hu/international_events/16311/learn-to-do-more-for-inclusive-education-international-webinar

Več informacij: Learn to do more for inclusive education – International webinar

Tudi letos namreč Pedagoški inštitut/Educational Research Institute, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije – Slodre, CMEPIUS ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko (Filozofska fakulteta UL) v Ljubljani organizirajo 7. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«.
Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 21. 9., in četrtek, 22. 9. 2022, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana).
Na konferenco lahko prijavite: strokovni prispevek, znanstveni prispevek, panelno razpravo, če ste študent_ka na doktorskem študiju, pa lahko prijavite predstavitev svoje doktorske naloge v delu v obliki posterjev.
Podaljšan rok za oddajo povzetkov je 6. maj.
Vljudno vabljeni k prijavi!

Na Pedagoškem inštitutu smo spremljali psihološki odziv in ravni stresa v treh zaporednih valovih epidemije COVID-19 v Sloveniji. Ugotovitve kažejo :

 • povečan negativen psihološki odziv od prvega do tretjega vala epidemije COVID-19 ter zmanjšan pozitiven odziv od prvega do tretjega vala epidemije COVID-19,
 • pomembno povezanost psihološkega odziva z ravnijo doživetega stresa ter
 • nenazadnje tudi najbolj pogoste vire stresa pri posameznicah in posameznikih, ki drug in tretji val epidemije doživljajo bolj stresno v primerjavi z doživljanem stresa med prvim valom epidemije COVID-19 (npr. ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19).

Raziskava odstira večplastnost stisk povezanih z odzivom na epidemijo COVID-19 ter nujnost razmisleka o sistemskih podpornih mehanizmih.

Več na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.3147

Avtorji članka: dr. Ana Kozina, Igor Peras, Manja Veldin, Tina Pivec