6. znanstvena konferenca 2021

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Učenje in poučevanje na daljavo –

izkušnje, problemi, perspektive

22. in 23.9.2021

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 22.9., in četrtek, 23.9.2021, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju učenja in poučevanja na daljavo, ostaja pa kljub vsemu odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve.

Tudi letošnje leto bo konferenca dvodnevna ter v živo, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Na konferenco lahko prijavite strokovni prispevek, znanstveni prispevek, panelno razpravo, če ste študent_ka na doktorskem študiju, pa lahko prijavite predstavitev svoje doktorske naloge v delu v obliki posterjev.

Program konference bo razdeljen v dva sklopa: znanstveni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 20 minut + 10 minut za diskusijo) in strokovni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 15 minut + 5 minut za diskusijo). Vse prijaviteljice in prijavitelje (še posebej v sklopu strokovnih prispevkov) prosimo, da izkoristijo ves za prispevek predvideni čas.

Prijava strokovnih ali znanstvenih povzetkov naj vsebuje:

 1. informacijo o tem, ali prijavljate znanstveni prispevek, strokovni prispevek ali panelno razpravo,
 2. naslov,
 3. ozadje in namen (raziskave oz. članka) (do 300 besed),
 4. uporabljeno metodologijo (do 200 besed),
 5. rezultate in ugotovitve (do 200 besed),
 6. 5 ključnih besed,
 7. uporabljeno literaturo (do 10 ključnih enot).

 

Prosimo vas tudi, da izberete sekcijo, v katero spada vaš povzetek. Izbirate lahko med sekcijami:

 • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti,
 • Izobraževalne politike,
 • Profesionalni razvoj pedagoških delavcev,
 • Socialni in čustveni vidiki v vzgoji in izobraževanju,
 • Šola in družba,
 • Pristopi k učenju in poučevanju – primeri dobrih praks.

 

Prosimo vas, da prijavljate le prispevke, ki poročajo o že opravljeni raziskavi, ne o raziskavah, ki bi si jih želeli_e izvesti, oz. jih šele načrtujete.

Če želite prijaviti panelno razpravo, morate poleg povzetkov vsakega posameznega prispevka (ki morajo vsebovati enake elemente kot prijava strokovnega/znanstvenega prispevka) dodati še naslov in povzetek celotne panelne razprave. V eno panelno razpravo sprejmemo 3 ali 4 prispevke. Za celotno panelno razpravo izberite eno sekcijo in eno nadomestno sekcijo.

Prijava za doktorske študente_ke, ki bi želeli_e v obliki posterja predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija, mora vsebovati:

 1. Naslov,
 2. Ozadje in namen raziskave (od 150 – 200 besed),
 3. Uporabljeno metodologijo (od 50 – 100 besed),
 4. 5 ključnih besed, uporabljeno literaturo (do 10 enot ključne literature).

Med vsemi prispelimi prijavami posterjev bomo izbrali do 10 posterjev, ki bodo predstavljeni na konferenci. Izbrani_e avotrji_ce posterjev bodo oproščeni_e plačila kotizacije na konferenci.

Podaljšani rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka je 17. maj 2021.

Kotizacija za udeležbo na konferenci, ki vključuje kosilo, kavo in prigrizke med odmori ter knjižico povzetkov, znaša:

 • 40 EUR za enodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 30 EUR) in
 • 70 EUR za dvodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 50 EUR).

 

Svoj povzetek strokovnega ali znanstvenega prispevka, panelno razpravo ali poster lahko oddate TUKAJ.

Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacijo o potrditvi prispevka na 6. nacionalni konferenci ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ boste zaradi podaljšanja roka prijave povzetkov prejeli do 21. junija 2021.

Več informacij o konferenci vam bo z veseljem posredovala Ana Mlekuž preko elektronskega naslova ana.mlekuz@pei.si ali na telefonski številki 01 420 12 51.

Vljudno vabljeni k prijavi povzetka!

prof. dr. Igor Ž. Žagar, Predsednik programskega odbora konference in v. d. direktorja Pedagoškega inštituta
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja