Za doktorske študente

Tudi letos k prijavi na 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki bo potekala 22. in 23. septembra 2021 v prostorih ZRC SAZU, posebej vabimo doktorske študente_ke, ki bi želeli_e v obliki posterja predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija.

Lansko leto smo namreč na konferenci uvedli novost v obliki posebne sekcije, ki bo v prvi vrsti namenjena doktorskim študentom_kam. Znotraj te sekcije bo najprej nagrajenec_ka, ki bo prejel_a priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, nagrajeno doktorsko delo predstavil_a, po razpravi pa bo potekala predstavitev izbranih posterjev.

Na konferenco se prijavite preko spletnega obrazca (https://1ka.arnes.si/a/17959), prijava pa mora vsebovati:

  • Naslov
  • Ozadje in namen raziskave (od 150 – 200 besed)
  • Uporabljeno metodologijo (od 50 – 100 besed)
  • 5 ključnih besed
  • Uporabljeno literaturo (do 10 enot ključne literature).

 

Med vsemi prispelimi prijavami posterjev bomo izbrali do 10 posterjev, ki bodo predstavljeni na konferenci. Izbrani_e avotrji_ce posterjev bodo oproščeni_e plačila kotizacije na konferenci.

Rok za prijavo povzetka posterja je 24. april 2021.

Navodila za izdelavo posterjev vam bomo poslali hkrati z obvestilom o izboru.