dr. Alenka Kepic Mohar

Alenka Kepic Mohar že več kot dve desetletji spremlja in sooblikuje slovenski izobraževalni prostor. Od leta 2003 deluje v izobraževalnem založništvu, najprej kot urednica učbenikov za slovenščino, nato kot vodja Izobraževalnega založništva in v zadnjem letu kot glavna urednica Mladinske knjige. Pri tem se tudi intenzivno ukvarja z raziskovanjem pomena branja in vloge knjige v procesu učenja in poučevanja. Sodelovala je v večletnem mednarodnem projektu E-READ o evoluciji branja v času digitalizacije, doktorirala na temo vpliva digitalizacije na uredniško delo. Je avtorica več strokovnih člankov in monografije Nevidna moč knjig. Pri svojem delu povezuje znanstvene izsledke o pomenu knjige in branja pri procesu učenja in poučevanja s podatki o branju in rabi učbenikov, kot jih kaže izobraževalno založništvo.

Dostopnost