dr. Marko Radovan

Marko Radovan je izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Na fakulteti poučuje različne predmete, ki so povezani s poučevanjem in učenjem odraslih ter uporabo IKT v izobraževanju. Tudi raziskovalno se ukvarja z vprašanji učenja in motivacije odraslih za izobraževanje, izobraževanja na daljavo in uporabo IKT pri pouku. V zadnjem obdobju je sodeloval predvsem pri mednarodnih in nacionalnih projektih, ki se ukvarjajo s problematiko vključevanja tehnologije v procese izobraževanja, kot npr. »Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI«, »Blended-learning international entrepreneurship skills program –  BLUES«,  »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« in drugih. Je tudi avtor ali soavtor številnih znanstvenih člankov s področja e-izobraževanja in soavtor knjige »E-izobraževanje za digitalno družbo«, ki je leta 2020 izšla pri Andragoškem centru Slovenije.

Dostopnost