Povzetek predavanja: Etika edukacijskega raziskovanja

Etika edukacijskega raziskovanja je zvrst aplikativne etike, ki se ukvarja z razumevanjem odnosa med svobodo znanosti in etiko kot mejo, ki določa, kdaj je tisto, kar je v znanstvenem smislu možno in tehnično izvedljivo, tudi moralno dopustno. Podobno kot za etiko raziskovanja na drugih znanstvenih področjih so tudi za etiko edukacijskega raziskovanja bistvene etične norme in dileme, ki jih je treba upoštevati pred začetkom raziskave (pridobitev soglasja tistih, ki so predmet raziskovanja; izogibati se metodam, ki lahko povzročijo škodo tistim, ki so predmet raziskovanja; spoštovanje norm, ki jih vključujejo etični kodeksi in mednarodne deklaracije o raziskovanju itd.), med raziskavo (spoštovanje zasebnosti in zaupnosti pri zbiranju in hranjenju osebnih podatkov, pravica posameznika, da izstopi iz raziskave itd.), po zaključeni raziskavi (odgovornost raziskovalcev do naročnika, javnosti in akademskega poklica  – npr. pravica in dolžnost raziskovalcev do javne objave rezultatov raziskave, ki so v interesu javnosti, in omejevanje te pravice s strani financerjev raziskave zaradi ščitenja gospodarskih, političnih in drugih interesov).

Dostopnost