Povzetek predavanja: Problem direktivne moralne vzgoje

Problem direktive moralne vzgoje je v neskladju dveh idej, ki sta razširjeni med učitelji, oblikovalci politik in širšo javnostjo. Prva ideja je, da se je potrebno moralo naučiti: otroci se morajo naučiti, kaj morala od njih zahteva, in biti motivirani, da se podredijo njenim zahtevam. Druga ideja pa je, da je morala sporna: obstaja razkorak med moralnimi zahtevami in razlogi, zakaj se sploh držati teh moralnih zahtev. V svojem predavanju avtor riše razlike med dvema vrstama vzgoje (moralno oblikovanje in moralno povpraševanje) in med dvema vrstama moralnih vprašanj (direktivnih in nedirektivnih). Avtor trdi, da je upravičenost nekaterih moralnih standardov odvisna od šole, da na ustrezen način doseže, da se otroci z njimi strinjajo, jih ponotranjijo in jim verjamejo, da so upravičeni.

Dostopnost