Povzetek predavanj prof. Harvey Siegel: Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution


Ali naj si učitelji prizadevajo, da prepričajo učence? Primer evolucije


Polemika med evolucijo in kreacionizmom že skoraj dve stoletji muči javno šolsko naravoslovno izobraževanje v Združenih državah Amerike. Glede na znanstvene dosežke bi moralo biti to vprašanje treba vprašanje že dolgo rešeno. Dejstvo, da ni, kaže na to, da je na kocki več, kot le nasprotujoči si znanstveni dosežki. V tem predavanju bo avtor na kratko pregledal zgodovino, predstavil pogled, da je spor najbolje viden ne le v znanstvenem, ampak tudi v širšem kulturnem smislu, in da je vprašanje na področju izobraževanja najbolje rešiti s poudarkom na prepričanju študentov: kaj natančno naj učitelji naravoslovja pričakujejo od svojih učencev, da verjamejo? Ob tem bo avtor obravnaval tudi splošnejša vprašanja o ciljih izobraževanja.


Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution


The Evolution/Creationism-Intelligent Design controversy has bedeviled public school science education in the United States for nearly two centuries. On the scientific merits, the issue should have been resolved long ago. The fact that it hasn’t suggests that more is at stake than the scientific merits of the opposing views. In this talk I briefly review the history, argue that the controversy is best seen not just in scientific but also in broadly cultural terms, and that the educational issue is best resolved by focusing on student belief: what exactly should science teachers expect their students to believe? Along the way more general questions about the aims of education will be addressed.

PPT prezentacija predavanja

Dostopnost