Povzetek predavanj red. prof. dr. Mirjana Ule: Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot


Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot


Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji


Na osnovi rezultatov evropskega projekta  GOETE (Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance for young people in European knowledge societies in comparative perspective) bomo analizirali vlogo in razmerja med bistvenimi akterji izobraževalnega procesa (učenci, učitelji, starši, eksperti) v Sloveniji. Izhodiščna teza predavanja bo, da se v Sloveniji srečujemo z dvema ideološkima diskurzoma v izobraževalnem poteku: diskurzom  enakih možnosti in socialne integracije na eni ter diskurzom  individualizacije in osebne odgovornosti za izobraževalne poteke na drugi strani. Medtem ko je prvi diskurz predvsem del uradne šolske politike, je drugi del prikritega učnega načrta, ki pa je prisoten predvsem v zavesti  staršev in učencev pa tudi učiteljev in ekspertov. Protislovje med tema dvema diskurzoma ustvarja nesporazume in težave v interakcijah med različnimi akterji in zmanjšuje avtonomijo šole in avtoriteto učiteljev.


 

Dostopnost