dr. Sonja Rutar

Sonja Rutar je pedagoginja in sociologija kulture, doktorica znanosti s področja pedagogike, izredna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Strokovno in raziskovalno deluje tudi v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno na področje zagotavljanja participacije otrok v vzgoji in izobraževanju, enakih možnosti dostopa do kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke ter razvoja inkluzivne družbe in kulture. V zadnjem obdobju deluje tudi na področju uvajanja na otroka osredinjenih didaktičnih pristopov pri kulturno-umetnostni vzgoji, internacionalizacije visokega šolstva, vključevanja IKT v proces visokošolskega izobraževanja ter konceptualizacije na študenta osredinjenega pedagoškega procesa. Njeno strokovno in znanstveno delo je utemeljeno v razvojno-raziskovalni paradigmi ter akcijskem raziskovanju kot načelu neločljivosti teorije in prakse.

Dostopnost