Plenarno predavanje: dr. Tomaž Grušovnik

Osebni stik in poučevanje – humanistični pogled na spletno učenje


Kaj je “osebni stik” v edukaciji? Še nedolgo nazaj nas je najbrž večina mislila, da ta besedna zveza pomeni “fizično prisotnost” učitelja in učenca, toda v zadnjem letu in pol so nam izkušnje pokazale, da je možno aktivne oblike učenja in na učenca osredinjenega poučevanja izvajati tudi preko spleta. Zato se zastavlja vprašanje, ali lahko na daljavo vzpostavimo tudi osebne stike, kultivacija katerih je bistvena za edukacijo kot izobraževanje, kot iz-oblikovanje posameznika in formacijo subjektivitete? Odgovor nanj pa zahteva premislek o sami naravi medčloveških odnosov, o dialoškosti človeškega bivanja in vprašanju “drugosti” ter nenazadnje o enakopravnosti različnih členov v teh odnosih, saj je tudi fizični stik lahko problematičen, če temelji na avtoritarni drži učitelja.

Dostopnost