Dr. Pavel Zgaga

Dr. Pavel Zgaga je redni profesor za filozofijo edukacije na Pedagoški Fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je vodja ali član raziskovalnih skupin v mnogih domačih in mednarodnih projektih, povezanih s konceptualnimi vprašanji edukacije in edukacijskih politik, še zlasti na področju študij visokega šolstva. Doma in v mednarodnem prostoru je na teh področjih objavil okrog 120 znanstvenih člankov oziroma poglavij v revijah in monografijah ter 7 avtorskih monografij. Je član uredniških odborov pri več mednarodnih znanstvenih revijah. Na svojem strokovnem področju sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami (npr. Svet Evrope, Evropska komisija, UNESCO, OECD idr.), kot predavatelj in konzulent pa je bil povabljen v mnoge države. – V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je na tedanjem Ministrstvu za šolstvo in šport deloval kot državni sekretar (1992–1999) in kot  minister za šolstvo in šport (1999–2000). Po vrnitvi na fakulteto je soustanovil Center za študij edukacijskih politik (CEPS, 2001), ki ga vodi še danes. Bil je dekan Pedagoške fakultete (2002–2004). Leta 2006 je prejel državno nagrado na področju šolstva in sicer za svoj prispevek na področju raziskovanja. Leta 2007 mu je švedska Univerza Umeå podelila častni doktorat, na Univerzi v Ljubljani pa je istega leta za svoje delovanje prejel Zlato plaketo. Leta 2010 je spodbudil ustanovitev Slovenskega društva za raziskovanje edukacije, ki ga je do leta 2017 tudi vodil, ob tem pa je bil tudi član Sveta Evropske zveze raziskovalcev edukacije (EERA).

Dostopnost