Plenarno predavanje: dr. Marko Radovan

Dejavniki uspešne digitalne preobrazbe vzgoje in izobraževanja


Vključevanje tehnologije v poučevanje in učenje ter digitalizacija izobraževanja sta trenutno dve najbolj aktualni temi reform na področju šolstva. O tem kakšno vlogo naj ima sodobna tehnologija pri organizaciji in izvedbi pouka že dolgo časa tečejo diskusije tako med strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja kot tudi drugimi zainteresiranimi javnostmi. Argumenti za in proti so prisotni na obeh straneh, dejstvo pa je, da se bodo šole ter učitelji po obdobju kriznega izobraževanja na daljavo času epidemije Covid-19, težko vrnili na ustaljen način poučevanja. V tem času so učitelji pridobili nova znanja ter spretnosti uporabe IKT pri poučevanju, spremenila pa so se tudi pričakovanja učencev (vseh starosti). Digitalni prehod pa spodbuja tudi Evropska unija s strategijo digitalizacije izobraževanja, ki jo je izkušnja izobraževanja v času epidemije še okrepila. V predavanju se bomo tako osredotočili na različne dejavnike, ki bodo v tem »prehodnem« obdobju vplivali na bolj ali manj uspešno »digitalno preobrazbo« slovenskega šolstva. Pri tem si bomo poskušali pojasniti kaj potrebujejo šole, kaj učitelji in učenci, dijaki ali študenti, da uporaba tehnologije pri pouku ne bi samo zamenjala trenutnih izobraževalnih praks, temveč jih tudi nadgradila.


 

Dostopnost