dr. Paolo Sorzio

Dr. Paolo Sorzio je izredni profesor na Univerzi v Trstu (Italija), kjer je pooblaščenec rektorja za začetno izobraževanje učiteljev in vodja študijskega programa za osnovnošolske učitelje. Componente del Gruppo Università degli Studi di Trieste nel progetto “Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” [Vrsta ukrepa: EPLUS2020-AG]. Njegovi raziskovalni interesi se vežejo na področje kvalitativne metodologije, zlasti akcijskih raziskav.
Med njegovimi objavami so:

  • “Dewey e l’Educazione Progressiva” (Carocci, Roma, nuova edizione in press);
  • Sorzio, P. e Bembich, C. (2021). “Misurare e interpretare i processi di contrasto al rischio educativo”. Lecce: Pensa Multimedia.
  • Sorzio, P. and Bembich, C. (2022). Enlarging the view. A model to promote quality in ECEC Services, by integrating the Indicator Framework Approach to the Situational Perspective of children’s learning. In M. Carmo (ed). Education Application and Developments VII. Lisboa (Pt): InScience Press.
  • Sorzio, P. (2014). “Experience as a contextual basis to connect professional concerns and conditions of practice. A case study of teachers implementing a curricular reform in Italy” in V. Ellis and J. Orchard (eds), “Learning teaching from Experience. Multiple Perspectives, International Contexts”, London: Bloomsbury.
  • Sorzio, P. (2013). “Day to day in Italian preschools. Environments for learning and development”. In J. Georgeson and J. Payler (eds) International Perspectives on Early Childhood Education and Care. Maidenhead, IK: Open University Press.

 

Dostopnost