Plenarno predavanje: dr. Manja Klemenčič

Vključevanje raziskovalnega dela v pedagoške procese izobraževanja učiteljic in učiteljev: dvoje pričakovanih učnih dosežkov


Študije povezovanja raziskovalnega in pedagoškega dela opozarjajo na številne pozitivne učinke na študentske učne dosežke in pozitivne izkušnje med študijem, ki vplivajo na motivacijo. Argumente za vključevanje raziskovalnega dela v pedagoški proces omenjajo tudi raziskovalci na področju edukacijskih študij in izobraževanja učiteljic in učiteljev.  To predavanje bo osvetlilo različne oblike vključevanja raziskovalnega dela v pedagoške procese izobraževanja učiteljic in učiteljev. Poudarek bo na dveh pričakovanih učnih dosežkih: 1) razvijanje raziskovalnih kompetenc študentov za samostojno raziskovalno delo kot del študijskega procesa in edukacijske prakse in 2) razvijanje kompetenc za vključevanje raziskovalnega dela v prakso poučevanja v osnovnih in srednjih šolah za razvijanje raziskovalnih kompetenc učenk in učencev ter dijakinj in dijakov.

Dostopnost