Plenarno predavanje: dr. Paolo Sorzio

Na raziskovanju temelječe poučevanje in pogoji za razvoj kritičnega mišljenja učencev


Na raziskovanju temelječe poučevanje bo predstavljeno v luči izobraževalnih reform v Evropi. Evropska skupnost je predlagala okvir za reformo izobraževalnih programov v državah članicah, da bi spodbudila ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in demokratično delovanje v smeri nastajajočih globalnih sprememb. V tem prispevku je poučevanje, ki temelji na raziskovanju, primerjano s pristopom učenja z obvladovanjem (mastery learning), in sicer glede na strukture sodelovanja, ki jih podpirata, in strategije razmišljanja učencev, ki jih spodbujata. Obravnavana je tudi izobraževalna praksa poučevanja, ki temelji na raziskovanju, v smislu organizacije učnega načrta in vključevanja učencev v razredne dejavnosti, in sicer v luči dveh teoretičnih modelov (Resnick, 1987; Damșa et al. 2010).

Dostopnost