Navodila za prijavo in predstavitve povzetka

Na konferenco lahko prijavite:

 • strokovni prispevek,
 • znanstveni prispevek,
 • panelno razpravo,
 • če ste študent_ka na doktorskem študiju, pa lahko prijavite predstavitev svoje doktorske naloge v delu v obliki posterjev.

 

Tudi letošnje leto bo konferenca dvodnevna, program pa bo razdeljen v dva sklopa:

 • znanstveni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 20 minut + 10 minut za diskusijo) in
 • strokovni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 15 minut + 5 minut za diskusijo).

 

Za panelne razprave bo na voljo ura in pol oziroma dve uri (odvisno, ali panelna razprava vsebuje 3 ali 4 posamezne prispevke).

Vse prijavitelje_ice (še posebej v sklopu strokovnih prispevkov) prosimo, da izkoristijo ves za prispevek predvideni čas.

 

Prijava strokovnega ali znanstvenega prispevka naj vsebuje:

 • naslov,
 • ozadje in namen (raziskave oz. članka) (do 300 besed),
 • uporabljeno metodologijo (do 200 besed),
 • rezultate in ugotovitve (do 200 besed),
 • 5 ključnih besed ter
 • uporabljeno literaturo (do 10 ključnih enot).

Izberite tudi sekcijo ter nadomestno sekcijo, v katero bi želeli, da se vaš prispevek vsebinsko umesti.

Izbirate lahko med sekcijami:

 • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti
 • Izobraževalne politike v dobi digitalizacije
 • Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v dobi digitalizacije
 • Socialni in čustveni vidiki v vzgoji in izobraževanju
 • Šola in družba
 • Posledice digitalizacije za bralno pismenost učencev in učenk
 • Učenje in poučevanje v času UI
 • Izkušnje in dileme digitalizacije vzgojno-izobraževalnih institucijah – primeri dobrih praks

 

Svoj povzetek lahko oddate TUKAJ.

 

Prijava panelne razprave naj vsebuje:

 • naslov in skupni povzetek celotne panelne razprave (do 200 besed) ter
 • povzetke vsakega posameznega prispevka znotraj panelne razprave, ki naj vsebujejo:
  • naslov,
  • ozadje in namen, uporabljeno metodologijo, rezultate in ugotovitve (skupaj do 400 besed),
  • 5 ključnih besed ter
  • uporabljeno literaturo (do 10 ključnih enot).

V eno panelno razpravo sprejmemo 3 ali 4 prispevke. Za celotno panelno razpravo izberite eno sekcijo in eno nadomestno sekcijo.

Izbirate lahko med sekcijami:

 • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti
 • Izobraževalne politike v dobi digitalizacije
 • Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v dobi digitalizacije
 • Socialni in čustveni vidiki v vzgoji in izobraževanju
 • Šola in družba
 • Posledice digitalizacije za bralno pismenost učencev in učenk
 • Učenje in poučevanje v času UI
 • Izkušnje in dileme digitalizacije vzgojno-izobraževalnih institucijah – primeri dobrih praks

 

Panelno razpravo lahko oddate TUKAJ.

 

Prijava za doktorske študente_ke, ki bi želeli_e v obliki posterja predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija, mora vsebovati:

 • naslov,
 • ozadje in namen raziskave (od 150 – 200 besed),
 • uporabljeno metodologijo (od 50 – 100 besed),
 • 5 ključnih besed, uporabljeno literaturo (do 10 enot ključne literature).

 

Svoj povzetek lahko oddate TUKAJ.

Dostopnost