Uprava

Znotraj uprave se opravljajo naloge s področja pravnih, upravnih, finančnih, računovodskih, administrativnih, informacijsko-dokumentacijskih, splošnih in drugih zadev, potrebnih za izvajanje dejavnosti Pedagoškega inštituta.

Znotraj uprave so oblikovane naslednje organizacijske enote:

  • računovodstvo,
  • administrativno-tehnična služba,
  • informacijsko-dokumentacijska služba in
  • tajništvo.
Dostopnost