Skupne službe/uprava

Naloge na področju upravnih, pravnih, finančnih, računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informativno-dokumentacijskih zadev opravljajo skupne službe/uprava.

Organizacijske enote:
– računovodstvo;
– administrativno-tehnična služba;
– knjižnica in informacijsko-dokumentacijska služba;
– tajništvo.

Skupne službe/upravo vodi sekretarka Pedagoškega inštituta, ki izvaja pravne organizacijske in splošne naloge, sooblikuje kadrovsko politiko in po pooblastilu zastopa Pedagoški inštitut.

Sekretarka Pedagoškega inštituta:
Irena Nebec
telefon: +386 (0)1 4201 244
e-pošta: irena.nebec@pei.si