prof. dr. Lisa Storm Villadsen

Lisa Villadsen holds a Ph.D. in Communication Studies from Northwestern University, USA and is Professor of Rhetoric and Head of the Section of Rhetoric at the Department of Communication at the University of Copenhagen, Denmark. Her research interests revolve around contemporary political rhetoric, particularly issues of populism, rhetorical citizenship, and official apologies. She is the co-editor of Populist Rhetorics. Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan, 2022; The Rhetoric of Official Apologies. Critical Essays, Lexington Books, 2021; Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Penn State University Press, 2012; and Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives. Leiden University Press.

 

Lisa Villadsen je doktorirala iz komunikologije na Northwestern University v ZDA. Je redna profesorica retorike in predstojnica oddelka za retoriko na Oddelku za komunikologijo na Univerzi v Kopenhagnu na Danskem. Njeni raziskovalni interesi se dotikajo sodobne politične retorike, zlasti vprašanj populizma, retoričnega državljanstva in uradnih opravičil. Je sourednica knjig Populist Rhetorics. Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan, 2022; The Rhetoric of Official Apologies. Critical Essays, Lexington Books, 2021; Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Penn State University Press, 2012; and Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives. Leiden University Press.

Dostopnost