Vabljeni predavateljici

Nora Wiium je trenutno profesorica razvojne psihologije na Univerzi v Bergnu na Norveškem. Njeno delo obsega predvsem poučevanje razvojne psihologije in raziskovanje vedenja na področju zdravja in razvoja mladih. Ima doktorat iz promocije zdravja na Univerzi v Bergnu. Kot glavna raziskovalka mednacionalnega projekta Positive Youth Development, ki se je začel leta 2014, je vodila in organizirala sodelovanje z raziskovalnimi partnerji iz več kot 30 držav po vsej Afriki, Aziji, Avstraliji, Evropi, Bližnjem vzhodu in Južni Ameriki. Meddržavni projekt zajema strokovno znanje in izkušnje na širokem, a vendar povezanem spektru znanstvenih področjih človekovega razvoja, intervencije in implementacijske znanosti. Wiium je sourednica posebne izdaje o temah, povezanih s pozitivnim razvojem mladih v Child & Youth Care Forum in Frontiers. Je tudi sourednica Priročnika o pozitivnem razvoju mladih, ki ga je nedavno izdal Springer.


Margarida Gaspar de Matos je klinična in zdravstvena psihologinja ter psihoterapevtka. Je redna profesorica na Fakulteti za humano kinetiko Univerze v Lizboni, doktorica specialne edukacije in rehabilitacije, koordinator socialnega projekta Aventura, raziskovalka in koordinatorica skupine G2 – Podporno okolje, Inštituta za zdravstveno varstvo okolja (ISAMB), Medicinske fakultete, Univerze v Lizboni. Predstavnica OPP (Order of Portuguese Psychologists) pri Evropski federaciji psiholoških združenj (EFPA), kjer koordinira Odbor za preventivo in promocijo.

Odgovorena je za različne mednarodne in nacionalne projekte (RICHE, TEMPEST, KIDSCREEN, DICE, Dream Teens), je portugalska koordinatorica študije Health Behavior in Schoolaged Children/World Health Organisation (HBSC/WHO) in BePositive – Positive Youth Development.

Dostopnost