Test program

Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh podrocjih vzgoje in izobraževanja. Poslanstvo Pedagoškega inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega povezovanja. Svojo dejavnost opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo. Poleg tega opravlja tudi dejavnosti za druge naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in letnim načrtom. Temeljne dejavnosti:

8.30 – 9.00

registracija (avla)

9.00 – 9.30

pozdravni nagovori (Atrij): dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta dr. Ana Kozina,

Pedagoški inšti tut, SLODRE dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora

Sočasno z njegovo osrednjo ‘sistemsko’ vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh, je posebna
pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti.
Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja, so v ospredje
postavila etično razsežnost raziskovanja. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju
tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi
zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide.

ta namen Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno
konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki bo bo potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v
prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Letošnja nacionalna konferenca ima kot svoj
osnovni cilj – poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – identifikacijo ključnih problemov, izzivov in
ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Dostopnost