Založništvo

Kako mladi vidijo Evropo – zaznave osmošolcev o Evropi in Evropski uniji: nacionalno poročilo Evropskega regionalnega modula ICCS 2016.


Avtor(ji): Eva Klemenčič, Plamen V. Mirazchiyski, Jure Novak


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2019


Obseg: 94 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-308-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-309-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Klemenčič, Eva, Mirazchiyski, Plamen V., Novak, Jure (2019). Kako mladi vidijo Evropo – zaznave osmošolcev o Evropi in Evropski uniji: nacionalno poročilo Evropskega regionalnega modula ICCS 2016.
https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-308-0.pdf
MLA:
Klemenčič, Eva, Mirazchiyski, Plamen V., Novak, Jure. Kako mladi vidijo Evropo – zaznave osmošolcev o Evropi in Evropski uniji: nacionalno poročilo Evropskega regionalnega modula ICCS 2016. Pedagoški inštitut, 2019.
<https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-308-0.pdf>


V tej monografiji predstavljamo ključne rezultate Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ang. International Civic and Citizenship Education Study, s kratico ICCS) za Slovenijo, in sicer posebnega regionalnega modula, tj. Evropskega regionalnega modula. V Sloveniji raziskavo ICCS in Evropski regionalni modul ICCS izvaja Pedagoški inštitut, na mednarodni ravni pa jo koordinira Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA oziroma The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). V monografiji oziroma nacionalnem poročilu Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (Klemenčič, Mirazchiyski in Novak, 2019) smo že zapisali, da je Slovenija v mednarodni raziskavi na področju državljanske vzgoje in izobraževanja prvič sodelovala leta 1999 (ang. Civic Education Study,  takrat je raziskava imela kratico CivEd), nato 2009 (prvič s kratico ICCS) in nazadnje v ciklu raziskave leta 2016. Posebnost raziskave iz leta 2009 je bila, da so bili klasičnemu (mednarodnemu modulu) dodani tudi regionalni moduli, in sicer trije: azijski, latinsko-ameriški ter evropski. V letu 2016 pa smo (zaradi manjšega števila držav iz Azije) na mednarodni ravni izvajali le dva regionalna modula, tj. Latinsko-ameriški regionalni modul ICCS 2016 ter Evropski regionalni modul ICCS 2016. Prav rezultate slednjega predstavljamo v tej monografiji. Regionalni moduli so oblikovani na predpostavki, da se regije na področju državljanske vzgoje in izobraževanja vendarle nekoliko razlikujejo. Gre za to, kje določene regije vidijo posebne interese, ki se razlikujejo glede na različne dele sveta (slednje namreč zajamemo že v »klasičnem« oziroma mednarodnem delu raziskave ICCS). Potrebno je poudariti tudi to, da v primeru Evropskega regionalnega modula vanj niso vključene le države članice Evropske unije (EU), temveč gre za Evropo v regionalnem smislu. Še ena posebnost je, če primerjamo regionalne module iz leta 2009 in teh iz leta 2016, in sicer slednji moduli (v primeru cikla 2016 gre, kot smo že zapisali, v bistvu za dva modula) ne vključujejo več kognitivnega instrumenta, tj. preizkusa znanja za učence, temveč le vprašalnik, ki preverja stališča učencev.

***

The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) is a broad study about civic knowledge and skills that eighth grade students around the globe already possess and the means that are available for them to acquire them. In a rapidly changing world, such a study is necessary if we are aiming to raise a generation of people who will actively participate in society, as they are the ones who, in the future, will make changes and determine the progress of the society, either at a local or national, or even at a global level.

ICCS is a study conducted in cycles, formerly conducted under the name of Civic Education Study(CivEd) and has only been known under the name of ICCS since the 2009 cycle. On an international level it is coordinated and supervised by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), and the Educational Research Institute (Pedagoški inštitut in Slovene) is responsible for the study in Slovenia. Slovenia participated for the first time in CivEd 1999 and has been a regular participant ever since (namely in ICCS 2009 and ICCS 2016). Conducted in cycles, the study allows us to use the same items in order to report on trends and make comparisons between the cycles. Altogether, 24 educational systems have participated in the 2016 cycle and the data collected from these systems included 3,800 schools (same number of principals), 37,000 teachers and around 94,000 students, most of whom were eighth-graders. A total of 135 Slovenian schools participated in the main study of ICCS 2016 (the same number of principals), with 2,056 teachers and 2,844 eighth-graders.

ICCS data are collected from various instruments: a cognitive test for students, a national context questionnaire, and students, teacher, and principal questionnaires with special regional modules added (Latin-American and European).

Dostopnost