Založništvo

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2021


Obseg: 400 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-339-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-340-0


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA
Žagar, I. Ž., Mlekuž, A. (ur.) (2021). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-339-4

MLA

Žagar, Igor Ž., Mlekuž, Ana, ur. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2021.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-339-4>


9. in 10. septembra 2020 je v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU potekala 5. nacionalna znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«. Na konferenci, katere tema je bila Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, je bilo tokrat, zaradi omejitev povezanih z epidemijo, predstavljenih le 51 prispevkov, odvile pa so se tudi 3 panelne razprave.

Večina avtoric in avtorjev je svoje konferenčne prispevke razširila v znanstvene članke, 22 jih je uspešno prestalo dvojno slepi recenzentski postopek, in te najdete v pričujoči monografiji. Članki posegajo na vsa tematska področja konference, od učenja in poučevanja, izobraževalnih politik in zagotavljanja kakovosti, pa vse do socialnih in čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja ter vloge IKT. Močan pečat je na konferenčnih prispevkih pustil epidemični vpliv na vzgojo in izobraževanje, ki ga odsevajo tudi prispevki te monografije.

Vsebina ⎜Contents

Igor Ž. Žagar ▪︎ Namesto uvoda

Znanstveni prispevki

Evalvacija in zagotavljanje kakovosti

 

Izobraževalne politike

 

Socialni in čustveni vidiki (raznolikosti) v vzgoji in izobraževanju

 

Učenje in poučevanje

 

Strokovni prispevki: primeri dobrih praks

 

***
Povzetki ▪︎ Summaries
O avtorjih

Dostopnost