4. znanstvena konferenca 2019

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja

18. in 19.9.2019, ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 4. znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki letos nosi podnaslov ‘Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja’, kar pa, seveda, ne izključuje prispevkov, ki naslavljajo druge teme. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 18.9., in četrtek, 19.9.2019, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala Paul Stubbs, PhD, z Ekonomskega inštituta v Zagrebu ter prof. dr. Pavel Zgaga s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Prav tako bomo tudi letos na konferenci podelili priznanja za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Razpisno dokumentacijo lahko najdete TUKAJ.

Pri letošnji konferenci uvajamo nekaj novosti. Najprej, da bi zadostili prošnjam po zadostnem času za predstavitev prispevkov in diskusijo, bo konferenca letos dvodnevna. Po drugi strani pa smo opazili, da številni avtorji in avtorice ne izkoristijo predvidenih 15 minut za predstavitev, zato bo letošnji program – oba dneva – razdeljen v dva sklopa: znanstveni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 20 minut + 10 minut za diskusijo) in strokovni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 15 minut + 5 minut za diskusijo). Vse prijaviteljice in prijavitelje (še posebej v sklopu strokovnih prispevkov) prosimo, da izkoristijo ves za prispevek predvideni čas. Da bi še izboljšali kvaliteto prispevkov, smo uvedli tudi podrobnejši obrazec za prijavo povzetkov, ki naj vsebuje:

 1. Naslov
 2. Ozadje in namen (raziskave oz. članka) (od 150 – 300 besed)
 3. Uporabljeno metodologijo (od 100 – 200 besed)
 4. Rezultate in ugotovitve (od 100 – 200 besed)
 5. 5 ključnih besed
 6. Uporabljeno literaturo.

 

Prosimo vas, da prijavljate le prispevke, ki poročajo o že opravljeni raziskavi, ne o raziskavah, ki bi si jih želeli_e izvesti, oz. jih šele načrtujete.

Rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka je 15. april.

Kotizacija za udeležbo na konferenci, ki vključuje kosilo, kavo in prigrizke med odmori, knjižico povzetkov in zbornik prispevkov z lanskoletne konference, je:

 • 40 EUR za enodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 30 EUR) in
 • 70 EUR za dvodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 50 EUR).

 

Prosimo vas tudi, da izberete sekcijo, v katero spada vaš povzetek. Izbirate lahko med sekcijami:

 • Izobraževalne politike
 • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti
 • Profesionalni razvoj pedagoških delavcev
 • Učenje in poučevanje
 • Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju
 • Znanje in učna (ne)uspešnost
 • Inovativni pristopi k učenju in poučevanju – primeri dobrih praks

 

Svoj povzetek lahko oddate TUKAJ.

Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacijo o potrditvi prispevka na 4. nacionalni konferenci ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ boste prejeli do 15. maja 2019. Objavljen bo tudi zbornik recenziranih prispevkov, ki bo izšel v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

Več informacij o konferenci vam bo z veseljem posredovala Ana Mlekuž preko elektronskega naslova ana.mlekuz@pei.si ali na telefonski številki 01 420 12 51. 

Vljudno vabljeni!

prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja