Kodelja Zdenko

dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik


email: zdenko.kodelja@guest.arnes.si


telefon: + 386 1 420 12 40


COBISS


Je raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje. Doktoriral je iz filozofije in iz pedagogike.
V okviru domačih in mednarodnih projektov se raziskovalno ukvarja predvsem z vprašanji filozofije vzgoje. O tej problematiki je objavil šest knjig, več kot 500 razprav in člankov v različnih tako domačih kot tudi tujih strokovnih revijah, knjigah, zbornikih ter časopisih.
Je član in aktivni sodelavec več mednarodnih strokovnih združenj (Philosophy of Education Network of the European Educational Research Association; Société Francophone de Philosophie de l’éducation; International Network of Philosophers of Education; Philosophy of Education Society; Philosophy of Education Society of Great Britain; European Association for Education Law and Policy; Plateforme paneuropéenne sur l’éthique, la transparence et l’intégrité dans l’éducation pri Svetu Evrope) ter uredniških odborov revij (Ethics and education; Theory and Research in Education, Šolsko polje; do njihove ukinitve pa tudi revij The School Field in Jarbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie).
Poleg vabljenih predavanj na tujih univerzah in ustanovah je predaval Filozofijo vzgoje na oddelku za filozofijo (Fakulteta za humanistične študije, Primorska univerza, Koper); na podiplomski ravni pa predava Etiko edukacijskega raziskovanja (izbirni modul na doktorskem študiju Pedagoške fakultete v Ljubljani). Leta 2001 je bil en semester Visiting Scholar na St Edmund’s College, University of Cambridge.
Bil je tudi član vladnega dela podkomisije za vzgojo in izobraževanje pri Mešani krovni komisiji Rimskokatoliške cerkve in Vlade Republike Slovenije za ureditev odnosov med katoliško cerkvijo in državo; skupine strokovnjakov, ki je pripravila konceptualne zasnove sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Bela knjiga 1995); Nacionalnega kurikularnega sveta (1996-1999) in vladne komisije za pregled dela pri prenovi šolstva v Republiki Sloveniji (1998-2000); razširjene predmetne komisije za predmet “Verstva in etika” (1996-2005); komisije za pripravo novega koncepta splošne izobrazbe (2004-2005); Nacionalne strokovne skupine za pripravo nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2010-2011); Strokovne skupine za financiranje osnovnega šolstva pri Ustavni komisiji Državnega zbora RS.


Trenutni projekti


Programska skupina »Edukacijske raziskave«


Dostopnost