Vodstvo

Direktor inštituta organizira, vodi in koordinira delo, poslovanje in raziskovalno dejavnost, v skladu s statutom zastopa in predstavlja Pedagoški inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja in dela. Mandat direktorja traja pet let in se po preteku te dobe lahko ponovi.

Direktor Pedagoškega inštituta: red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, znanstveni svetnik
Naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, Slovenija.
telefon: +386(0)1 420 12 41
e-naslov: igor.zagar@guest.arnes.si, igor.zzagar@gmail.com
WWW: www.igorzagar.net

Dostopnost