Žagar Žnidaršič Igor

red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, znanstveni svetnik, direktor


email: igor.zagar@guest.arnes.si


telefon: +386 1 420 12 41


COBISS


IGOR Ž. ŽAGAR je študiral filozofijo, sociologijo in lingvistiko na univerzah v Ljubljani, Parizu in Antwerpnu. Doktoriral je iz sociologije kulture na
Univerzi v Ljubljani. Je redni profesor retorike in argumentacije (Univerza na Primorskem in Univerza v Mariboru) in znanstveni svetnik (predstojnik Centra za diskurzivne študije) na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.
Predaval je na univerzah v Belgiji, Združenih državah Amerike, Italiji, na Kitajskem, Nizozemskem, v Združenem kraljestvu, Španiji, Rusiji, Romuniji in na Poljskem.
Žagar se ukvarja predvsem s pragmatiko (teorija govornih dejanj, (kritična) analiza diskurza), filozofijo jezika, argumentacijo in retoriko. Je (so)avtor in (so)urednik dvanajstih knjig in preko sto člankov.

 

 


Trenutni projekti


E-READ - Evolution of reading in the age of digitization, 2014-2018, COST Action


Arhiv projektov


Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj (2011―2014)


Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evropa v slovenskih medijih od leta 1954 do danes (2008–2011)


Edukacija in konstrukcije kritične pismenosti: percepcija, argumentacija, interpretacija (2004–2007)


Argumentiranost kot model razumevanja in obvladovanja uspešne komunikacije v šoli (in izven nje) (2001–2004)


Kritično mišljenje kot nujna sestavina specialnih didaktik (2000–2002)


Razvoj specialnih didaktik in učnih tehnologij za predmete:državljanska vzgoja in etika, retorika, državljanska kultura (1999–2002)


Jezikovna pragmatika in nacionalistične ideologije v odnosu do procesa konstitucije nacionalnega v Sloveniji (1997–2000)


EMEDIATE - Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the “War on Terror”, 2004-2007, Funded by the European Commission Research DG, Sixth Framework Programme, Thematic Priority 7, Project co-ordinator: Prof. Bo Strath, RSCAS, EUI

Dostopnost