SIRIUS Watch

SIRUIS Watch je raziskovalna inicitiva mreže, namenjena spremljanju in podpori razvoju in učinkoviti implementaciji inkluzivnih izobraževalnih politik širom EU na različnih ravneh upravljanja. V tematskih letnih raziskavah pregleda in priskrbi nova dejstva in spoznanja o različnih vidikih izobraževanja priseljencev.


Leto 2020


 


Leto 2019


 


Leto 2018


SIRIUS Watch 2018 – tematska raziskava:
VLOGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V VKLJUČEVANJU OTROK PRISELJENCEV: POVEZANOST S ŠOLAMI

 

V letu 2018 je bil v okviru raziskovalne dejavnosti SIRIUS Watch opravljen pregled vzpostavljanja sinergij med formalnim in neformalnim sektorjem izobraževanja v 17 evropskih državah, z namenom izboljšanja učnih izkušenj vseh otrok in posebej otrok priseljencev. Podatki so bili zbrani s strani nacionalnih partnerjev, na podlagi skupnega vprašalnika, ki je zahteval poročanje o izsledkih analiz nacionalnih dokumentov in raziskav ter intervjuje z različnimi akterji. Mednarodna primerjalna analiza je skupaj s priporočili predstavljena v mednarodnem poročilu.

 

Povzetek mednarodnega poročila SIRIUS Watch 2018:

 

Dostopnost