Nacionalni in regijski strateški posveti SIRIUS

SIRIUS že od ustanovitve leta 2012 izvaja dejavnosti na nacionalni ravni v državah svojih članov, da bi spodbudil dialog in izmenjavo med oblikovalci politik, strokovnjaki, organizacijami migrantov, raziskovalci in drugimi ustreznimi zainteresiranimi deležniki o nacionalnih prednostnih nalogah pri izobraževanju migrantov. Eden od ciljev projekta SIRIUS 2.0 je nadaljnji razvoj prejšnjih nacionalnih dejavnosti, da bi se bolj osredotočile na tekoče nacionalne reforme, ki se ujemajo tudi z glavnimi prednostnimi nalogami EU na področju izobraževanja migrantov in beguncev.

Pričakuje se, da bodo strateški posveti SIRIUS na nacionalni in regionalni ravni vodili k:

  • spodbujanju mreženja in sodelovanja med nacionalnimi oblikovalci politik, raziskovalci, strokovnjaki in organizacijami migrantov, ki se ukvarjajo z vprašanji izobraževanja priseljencev;
  • pospeševanju procesov vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni;
  • oblikovanju strateških in političnih dokumentov, ki bi zagotovili podlago za prihodnje dejavnosti, politike in prakse.

 

S temi rezultati naj bi SIRIUS dosegel znaten napredek v smeri svojega cilja politik inkluzivnega izobraževanja, ki zagotavljajo pravičnost v izobraževanju.


Leto 2021


SIRIUS NRT 2021

Leto 2020


SIRIUS NRT 2020 – Prakse, ki uspešno implementirajo nove strategije vključevanja priseljencev in razvijajo večjezična šolska okolja v Sloveniji
Predstavitve predavateljev:

 


Poročilo o poteku šolanja na daljavo z učenci in učenkami priseljenci

Na Pedagoškem inštitutu smo v okviru SIRIUS mreže pripravili kratko poročilo o poteku šolanja na daljavo z učenci in učenkami priseljenci. Ugotovitve smo pripravili na osnovi pridobljenih izpolnjenih vprašalnikov ter opisov dogajanja in poteka šolanja na daljavo v izbranih osnovnih in srednjih šolah. Poročilo prinaša vpogled v nekatere vidike in posebnosti pouka na daljavo v času zaprtja šol, ki bi sicer ostali zastrti ter tako nudi izhodišče za premislek in pomoč pri iskanju dobrih rešitev v prihodnje. Ob tem se zahvaljujemo tudi vsem sodelujočim za njihovo odzivnost in pripravljenost sodelovati v anketi.

 


Leto 2019


 

SIRIUS NRT 2019 – Nacionalni posvet o strategijah vključevanja priseljencev v izobraževanje: Nove prakse večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju

 

 

 

 

 

 


Leto 2018


 

Nacionalni posvet SIRIUS 2018 v Sloveniji: PROSTORI VEČJEZIČNOSTI V INKLUZIVNEM UČNEM OKOLJU

 

 

Dostopnost