Autor Sabina

mag. Sabina Autor, asistentka z magisterijem


email: sabina.autor@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 58


COBISS


Po končani Prvi gimnaziji v Mariboru sem vpisala študij filozofije in klasične grščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dve leti kasneje še sociologijo kulture. Leta 2002 sem diplomirala na oddelku za filozofijo in na oddelku za sociologijo – katedra za sociologijo kulture. Nato sem nadaljevala na podiplomskem magistrskem študiju filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in ga zaključila z nalogo Pojem tolerance v politični filozofiji. Trenutno sem vpisana na doktorski študij filozofije in pripravljam nalogo z naslovom Transformacije vednosti in dediščina razsvetljenstva, v okviru katere raziskujem vprašanje vednosti in njen položaj danes.

 

V času študija in kasneje sem bila sodelavka Mirovnega inštituta, kjer sem delovala predvsem v okviru projekta Delavsko-punkerska univerza (2000-2010). Bila sem sourednica Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti (2004-2008) ter sodelavka revije Medijska preža (2003-2008). V letih 2008 – 2015 sem bila tudi članica uredniškega odbora revije KINO!.

 

Od leta 2009 sem zaposlena na Pedagoškem inštitutu. Področje in teme raziskovanja so politična in socialna filozofija ter filozofija vzgoje.


Trenutni projekti


Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje , 2018 – 2020 (CRP)


Euroštudent VII


SIRIUS 2.0 Policy Network on Migrant Education, 2017 – 2020


Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ, »Le z drugimi smo«, 2016 – 2021


Arhiv projektov


E-story Mediji in zgodovina. Od kina do svetovnega spleta. Raziskave in predstavitve poučevanja evropske zgodovine v digitalni dobi 2015 – 2018


PIRLS 2011


Odnos do znanja v družbi znanja, 2010-2012 (CRP)


Dostopnost