Bezlaj Lucija Zala

Bezlaj Lucija Zala, mag. zg. in soc., mlada raziskovalka


email: zala.bezlaj@pei.si


telefon: +386 1 420 12 52


COBISS


Lucija Zala Bezlaj je mlada raziskovalka, zaposlena v Centru za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju. Raziskovalno se ukvarja s teorijami ideologije in jezika ter z različnimi metodami diskurzivne analize. V okviru doktorskega študija se osredotoča na diskurzivno analizo pedagoškega diskurza.

Dostopnost