Bozovičar Petra

Bozovičar Petra


email: petra.bozovicar@pei.si


telefon: +386 1 429 20 20


Petra Bozovičar je vključena v nacionalne in mednarodne projekte, ki zajemajo vključevanje ranljivih skupin in zagotavljanje enakih možnosti, pomen participacije staršev v predšolskih programih ter razvijanje integriranih storitev na področju predšolske vzgoje. Koordinira in zagotavlja uresničevanje projektnih ciljev ter se povezuje in sodeluje s strokovnimi delavci iz različnih področij, ki izvajajo dejavnosti za doseganje projektnih ciljev.

Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Socialna pedagogika.


Trenutni projekti


SIEUPYC: Social inclusion, education and urban policy for young children (2016-2019)


TOY PLUS: Together Old and Young: Practitioners Learning and Upscaling Skills (2016-2018)


INTESYS/ Together - Supporting vulnerable children through integrated early childhood services


MORE: Supporting Romani Children with Romani ECEC Professionals (2017 - 2018)


Arhiv projektov


EQUAP Enhancing quality in early childhood education and care through participation (2014-2016)


Dostopnost