Čuček Mojca

mag. Mojca Čuček, raziskovalka z magisterijem


email: mojca.cucek@pei.si


telefon: + 386 40 576 399


Mojca Čuček je leta 1995 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 2000 pa je postala magistrica znanosti z magisterijem na isti fakulteti. Je vodja infrastrukturnega centra in sodeluje v mednarodnih raziskavah: SITES, TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS, TALIS, PISA itn.


Trenutni projekti


TALIS


PISA


Arhiv projektov


SITES


TIMSS


ICILS

Dostopnost