Javornik Špela

Špela Javornik, mlada raziskovalka


email: spela.javornik@pei.si


COBISS


Leta 2014 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede (smer Analitska sociologija), magistrski študij pa je zaključila leta 2017, na Fakulteti za socialno delo. Na Pedagoškem inštitutu je od 2019 zaposlena kot mlada raziskovalka. Njeno področje raziskovanja je sociologija vzgoje in izobraževanja, v sklopu doktorskega študija pa raziskuje varno in spodbudno učno okolje.

Dostopnost