Lep Žan

doc. dr. Žan Lep, znanstveni sodelavec


email: zan.lep@pei.si


COBISS


Žan Lep je docent za socialno psihologijo, znanstveni sodelavec in doktor znanosti s področja razvojnopsiholoških študij. Doktorski študij je opravljal kot mladi raziskovalec na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in magistriral. Zaposlen je na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s preučevanjem motivacijskih in kognitivnih temeljev odločanja in vedenja ljudi, povezanega z državljanskim udejstvovanjem, politiko, denarjem in zdravjem. Vključen je v več raziskovalnih projektov, pri tem pa sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalci z različnih področij znanosti (npr. psihologija, ekonomija, sociologija), največ z raziskovalci z univerz v Beogradu, Milanu, Vilni, Coimbri, Warwicku, New Yorku (Columbia University), San Paulu (Minnesota, ZDA), Osijeku in Splitu.

Je član Društva za preučevanje prehoda v odraslost (SSEA) in Društva psihologov Slovenije ter alumen Junior Researcher Programme, v okviru katerega je vodil svoj razikovalni projekt. Uredil je dve znanstveni monografiji, deluje pa tudi v uredniškem odboru znanstvenega časopisa European Journal of Psychology Open. Redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih monografijah ter časopisih, sodeluje v organizacijskih in znanstvenih odborih konferenc ter deluje kot recenzent za različne znanstvene časopise in natečaje.

 

Dostopnost