Mirazchiyski Plamen

Plamen Mirazchiyski, PhD


email: plamen.mirazchiyski@pei.si


COBISS


Diplomiral je iz osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja ter magistriral ter doktoriral iz socialne pedagogike na Univerzi v Sofiji (Bolgarija). Leta 2008 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Ocena tveganja pri socializaciji otrok v osnovni šoli”.
Na Pedagoškem inštitutu je zaposlen v Centru za uporabno epistemologijo od decembra 2016 za obdobje trajanja projekta “Ocena transverzalnih sposobnosti 2020” (ATS2020), ki ga sponzorira Evropska komisija, kjer sodeluje 17 partnerjev iz 11 držav. Njegove naloge znotraj tega projekta so povezane s kvantitativno oceno transverzalnih spretnosti študentov. Njegovo področje raziskovanja se večinoma veže na mednarodne raziskave znanja.

 


Trenutni projekti


ATS2020


Dostopnost