Mlinar Mateja

Mateja Mlinar, raziskovalka


email: mateja.mlinar@pei.si


telefon: + 386 1 429 20 20


Mateja Mlinar je vključena v nacionalne in mednarodne projekte na teme vključevanja ranljivih skupin otrok v vzgojo in izobraževanje, medgeneracijskega povezovanja in prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo. Koordinira in zagotavlja uresničevanje projektnih ciljev ter se povezuje in sodeluje s strokovnimi delavci iz različnih področij, ki izvajajo dejavnosti za doseganje projektnih ciljev.
Je diplomirana medjezikovna posrednica in magistrica profesorica zgodnjega učenja.


Trenutni projekti


TOY for Inclusion: Community Based Early Childhood Education and care (ECEC) for Roma Children (2017-2019)


TOY PLUS: Together Old and Young: Practitioners Learning and Upscaling Skills (2016-2018)


START: A good start for all: Sustaining Transitions across the early years (2016-2019)


Dostopnost