Pertoci Nina

Nina Pertoci, raziskovalka


email: nina.pertoci@pei.si


COBISS


Na smeri Analitska sociologija je diplomirala leta 2015. Po končanem dodiplomskem študiju se je vpisala na magistrski študij Kulturologije, modul Kulturne študije, ki ga je končala leta 2019.

Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot raziskovalka in sicer v Centru za uporabno epistemologijo. Trenutno sodeluje pri mednarodnih projektih PIRLS 2021 in ICCS 2022.

 


Trenutni projekti


PIRLS 2021


ICCS 2022


Dostopnost