Režek Mateja

mag. Mateja Režek, raziskovalka z magisterijem


email: mateja.rezek1@guest.arnes.si


telefon: +386 1 429 20 20


COBISS


Zaposlena kot raziskovalka z magisterijem, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
Raziskovalno se posveča predvsem  iniciativam, ki se kakorkoli povezujejo s profesionalnim razvojem strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol ter s  kakovostjo vzgojno-izobraževalnega procesa. Skrbi za vsebinsko snovanje dejavnosti v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom ter  izvaja seminarje in delavnice doma in v tujini na različne teme, povezane s profesionalnim razvojem in izvajanjem pedagoškega procesa.  V okviru organizacije International Step by Step Association (ISSA) je članica skupine reliabilnih opazovalcev vzgojno-izobraževalne prakse na podlagi inštrumenta za odčitavanje procesne kakovosti.
Magistrirala je na Fakulteti za družbene vede, smer Komunikologija.


Trenutni projekti


START: A good start for all: Sustaining Transitions across the early years (2016-2019)


VALUE: Value diversity in care and education (2018-2020)


INTESYS/ Together - Supporting vulnerable children through integrated early childhood services


KHETAUN (TOGETHER): With key steps to inclusion of Romani children into quality early childhood programs


Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom


Arhiv projektov


EQUAP Enhancing quality in early childhood education and care through participation (2014-2016)


TOY for Inclusion: Community Based Early Childhood Education and care (ECEC) for Roma Children (2017-2019)

Dostopnost