Sardoč Mitja

Mitja Sardoč (PhD), višji znanstveni sodelavec


email: mitja.sardoc@guest.arnes.si


telefon: +386 41 906 486


COBISS


Mitja Sardoč (PhD) je zaposlen kot raziskovalec na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, kjer je član centra za filozofijo vzgoje.

Leta 2012 je doktoriral na Institute of Education (University of London) v Veliki Britaniji na smeri filozofija vzgoje. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter urednik vrste tematskih številk domačih in tujih znanstvenih revij s področja državljanske vzgoje, multikulturalizma, enakih možnosti, patriotizma itn. Je tudi avtor intervjujev z nekaterimi od najpomembnejših avtorjev s področja politične filozofije ter filozofije in teorije vzgoje (Michael Walzer, Iris Marion Young, Martha C. Nussbaum, Amy Gutmann, Bernard Crick, Peter McLaren itn.

Od leta 2015 dalje je član programske skupine ‘Družbena pogodba v 21. stoletju’. Med leti 2001 in 2011 je bil nacionalni koordinator projekta Sveta Evrope »Izobraževanje za demokratično državljanstvo, od leta 2016 dalje pa je član Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za družboslovje kot predstavnik vzgoje in izobraževanja.

Je glavni urednik revije Theory and Research in Education, odgovorni urednik revije Šolsko polje ter član uredniškega odbora revij Educational Philosophy and Theory, Open Review of Educational Research, CEPS Journal ter Šolsko polje. Je tudi urednik dveh zbornikov, ki sta izšli pri založbi Blackwell (Citizenship, Inclusion and Democracy ter Toleration, Respect and Recognition in Education), avtor monogra-fije Multikulturalizem: pro et contra ter soavtor monografije Enake možnosti in družbena (ne)enakost v družbi znanja.

 

 


Trenutni projekti


Raziskovalni program 'Družbena pogodba v 21. stoletju'


Arhiv projektov


ESS projekt 'Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo'

Dostopnost