Šterman Ivančič Klaudija

Klaudija Šterman Ivančič, raziskovalka


email: klaudija.sterman@pei.si


telefon: +386 1 420 12 52


COBISS


Klaudija Šterman Ivančič je zaposlena kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo.

Diplomirala je na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Univerze v Ljubljani, z naslovom Socialna anksioznost v izobraževanju odraslih. Trenutno končuje doktorski študij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete, smer Aplikativne psihološke študije, z naslovom »Model pojasnjevanja učnega vedenja in uspešnosti z vidika kakovosti medosebnih odnosov«.

Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot raziskovalka v Centru za uporabno epistemologijo. Raziskovalno se ukvarja s področjem bralne, matematične, naravoslovne in finančne pismenosti v okviru mednarodnih primerjalnih raziskav ter s preučevanjem osebnostnih, motivacijskih in socialno-čustvenih dejavnikov učnega vedenja in dosežkov mladostnikov tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Od leta 2017 je tudi nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA in vsebinska vodja projekta ESS16/20 – Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij.

 

 


Trenutni projekti


PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2018


ESS16/20 - Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij


ARRS RAZPON - Raziskovalni pouk sodobnih znanstvenih vsebin in prepoznavanje nadarjenih učencev


ARRS CRP - Spodbudno učno okolje za motivirano učenje in kakovostno znanje


SAZOR - Spremljanja uporabe gradiv, ki se reproducirajo iz avtorsko zaščitenih gradiv za namen obogatitve učnega procesa v vzgojno-izobraževalnih zavodih


Arhiv projektov


PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2009 – 2015;


Evropski projekt RAOLLLA – Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem;


Evropski projekt TITA – Team Cooperation to fight early school leaving;


Evalvacijska študija - Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih;


Projekt ESS - Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij.