Štigl Simona

Simona Štigl, raziskovalka


email: simona.stigl@pei.si


telefon: +386 1 420 12 62


COBISS


Simona Štigl je univerzitetna diplomirana andragoginja. Diplomirala je leta 1998 na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani.
V času študija je sodelovala s Pedagoškim inštitutom v Razvojno raziskovalnem centru pedagoških iniciativ Korak za korakom. Od leta 2006 kot raziskovalka sodeluje v projektni skupini, ki izvaja mednarodni projekt PISA. Njene temeljne naloge so vezane na pripravo vzorca šol in dijakov oz. učencev, izvedbo raziskave na terenu ter pripravo nacionalne baze podatkov.


Trenutni projekti


PISA 2021/PISA 2022


Arhiv projektov


PISA 2018


PISA 2015


PISA 2012


PISA 2009


PISA 2006

Dostopnost