Veldin Manja

Manja Veldin, raziskovalka


email: manja.veldin@pei.si


telefon: +386 1 420 12 54


COBISS


Manja Veldin je univerzitetna diplomirana psihologinja (naslov diplomske naloge: »Povezanost izvršilnih funkcij s strategijami reševanja osnovnih računskih nalog – študija z očesnim sledilcem«), zaposlena kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu, v Centru za evalvacijske študije.

Tekom študija je sodelovala s Centrom za psihodiagnostična sredstva (standardizacija psiholoških vprašalnikov in testov), s Svetovalnico Kameleon (spletno svetovanje) in v raziskavi “Kvaliteta življenja bolnikov po presaditvi ledvice” (izvajanje raziskave na terenu). Prav tako je bila vključena v projekt “Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov” (vodja: Glažar Saša Aleksej; sofinanciran preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), kjer je sodelovala pri pripravi eksperimenta (PEBL, prevedba naravoslovnih nalog v obliko za sočasno beleženje očesnih premikov), izvajala in skrbela za nemoten potek raziskave na terenu (beleženje očesnih premikov, izvedba individualnih in skupinskih psiholoških testiranj, koordinacija med raziskovalci) in analizirala pridobljene podatke .

Od jeseni 2017 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisana na doktorski študij eksperimentalne psihologije. Pod vodstvom mentorice dr. Anje Podlesek raziskuje področje merjenja in razvijanja empatije. Tekom doktorskega študija bo razvila nov vprašalnik in računalniško voden trening empatije, ki bo preizkušen na izbrani populaciji.

Izsledke svojega raziskovalnega dela redno objavlja v strokovnih in znanstvenih revijah ter predstavlja na znanstvenih in strokovnih konferencah ter posvetih.

 

 


Trenutni projekti


ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost (celostni pristop)


ETTECEC: Early aTTention for the inclusion of children with autism spectrum disorder in ECEC systems


BRAVEdu: Breaking the Poverty Taboo: Roles and Responsibilities of Education


Dostopnost